PUBLIKACIJE(Sadrzaj knjige TEŠKO UBISTVO u PDF formatu)

 

Monografska studija Profesor dr Gordane Božilović-Petrović pod nazivom "Teško ubistvo" bez ikakve sumnje ispunjava najviše standarde i kriterijume koji su predviđeni, ili se naprosto podrazumevaju kada je rec o akademskim uzusima, i predstavlja značajan doprinos našoj krivično-pravnoj teorijskoj misli. Ta vrednosna ocena ovog spisa odnosi se kako na strukturisanost samog rada, valjano korišćenje odgovarajućih a naučno verifikovanih metodoloških postupaka, jezičku preciznost i stilističku odmerenost koja je bliska “beogradskoj školi" naučnog izlaganja, tako i na spoznajne učinke autorke o značaju i društvenim reperkusijama ove, na žalost, sve rasprostranjenije pojave našeg savremeništva.

Autorka je primenila sve potrebne postupke, od istorijskog, komparativnog, sve do funkcionalnog, kako bi ušla u meritum teme koja je odavno u fokusu krivičnopravnih mislilaca. Pri tom, autorka je uspela da nađe meru između različitih škola i njima imanentnih hermeneutičkih pristupa i došla do onih definicija koje neće biti samo puki kompromis između njih, ili pak kompilaciju različitih orijentacija, već originilno tumačenje i sintezu konstitutivnih elemenata bića krivičnog dela “teško ubistvo".

Kritikujući mnoga stanovišta i shvatanja ovog krivičnog dela, od normativnog, realističkog, objektivno-subjektivnog formalnog poimanja krivičnog dela, do objektivnog pristupa čiji je najistaknutiji zagovornik Toma Živanović, prof. dr Gordana Božilović-Petrović ponudila nam je sveobuhvatne definicije koje su nedovodljive u pitanje. Iako se može učiniti da se uvodne napomene, bazirane na istorijskoj retrospektivi i komparativnim analizama, preekstenzivne pa utoliko i izlišne, taj utisak je varljiv budući da bi njihovo odstranjivanje, pa čak i redukovanje, narušilo koherenciju dela, kao i autorkinu očiglednu nameru da svoje stavove, da se namerno latimo pleonazma, postupno gradira kako bi svaki od njih mogao doseći svoj značenjski klimaks.

Autorkina potreba da fenomen teškog ubistva sagleda i iz perspektive "lepe književnost" i dokazane empatije čitalaca prema likovima koji su počinioci teških ubistava, zaslužuje posebne pohvale, kao i njeno pozivanje na tumačenje Dostojevskijevog Raskoljnikova iz pera Nikole Miloševica, izneto u glasovitoj knjizi "Negativan junak".

Imajući u vidu sve iznete vrednosne ocene, kao i činjenicu da rukopis može poslužiti i studentima kao sekundarna literatuta tokom izučavanja pravnih nauka, prosvećenim laicima da prodube svoja antropološka ispitivanja onoga što zovemo ljudskom prirodom, rukopis prof. dr Gordane Božilovic-Petrović pod nazivom "Teško ubistvo" izdavaču svesrdno preporučujemo za objavljivanje.

 

 

Prof dr Zorica Mršević

 

Institut društvenih nauka Beograd

 

Fakultet za evropske pravno

političke studije, Novi Sad

 

Sve informacije u vezi narudžbine knjige možete videti na ŠTAMPA ČIGOJA

 

 

PRIMANJE I DAVANJE MITA

Mito - korupcija je negativna, društveno opasna pojava koja ima značajne komponente: moralnu, socijalnu, kriminološku, ekonomsku, istorijsku i druge, kao i veliki broj oblika ispoljavanja. Stoga, celo društvo treba da se organizovano bori za sprečavanje i suzbijanje mita i korupcije raznim sredstvima i to kako preventivnim, tako represivnim, kako unutar zemlje, tako i na međunarodnom planu.

Posledice ovih negativnih društvenih pojava su teške, jer ugrožavaju pravnu sigurnost, jednakost ljudi pred zakonom, remete pravilno vršenje službe, uništavaju ljudske vrednosti, onemogućavaju i otežavaju dalji razvoj društva. Svakako da u zemljama koje su u tranziciji kao što je naša zemlja, ovaj problem je posebno izražen, upravo iz razloga što u ovim zemljama dolazi do novih ekonomskih i socijalnih odnosa vezanih za teške uslove života, nizak je životni standard, nerešena su egzistencijalna pitanja, pastaju promene u ekonomskom sistemu, nezaposlenost je velika i svi drugi problemi prate takve teške ekonomske i materijalne prilike u zemlji, a pogoduju povećanju mita i korupcije.

 


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO
(Skripta)

 


KRIMINALISTIKA
(Skripta)

 

  VujaNet  -  Beograd, 20.02.2015