STRUČNI  ČASOPISI

 

 

 1.     2009.godine, Beograd, stručni časopis za primenu i kulturu „VOX IURIS“, stručni rad: „Pokušaj kod krivičnog dela ubistva“

 

2.     Maj 2006. godine, stručni časopis Bilten društva sudija Srbije, stručni rad: „Zakon o zaštiti učesnika u krivičnom postupku“

 

3.     Decembar 2005.godine, Stručni časopis „Pravda u tranziciji“ br.2/06, stručni rad:  „Ekstradicija i njen značaj za regionalnu saradnju“ 

 

4.     Novembar 2005. godine, „Priručnik za polaganje pravosudnih ispita“ – Krivično pravo, izdavač „Projuris“ , Treće dopunjeno izdanje, - jedan od urednika 

 

5.     Decembar 2004.godine, stručni časopis „Ljuba Davidović Fond“, stručni rad „Otvoreno o korupciji, 3 godine posle“ – II deo

 

6.     Decembar, 2003. godine, stručni časopis „Pravni informator” br.12/03 stručni rad:  “Pravni sistem u Nemačkoj”

 

7.      Septemabr 2002.godine, stručni časopis „Ljuba Davidović Fond“,  strušni rad : „Otvoreno o korupciji – korupcija u pravosuđu „- I deo

 

  VujaNet  -  Beograd, 14.01.2012